TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH AMA KỲ III (22/10/2021): RA MẮT DỰ ÁN KHU ĐẤT BÌNH PHƯỚC VÀ CƠ CHẾ SỐ HÓA MỚI CHO CỘNG ĐỒNG BDS INVEST ( + ENGLISH VERSION)

Chương trình AMA hôm qua ngày 22/10/2021 của BDS INVEST đã diễn ra vô cùng thành công và tốt đẹp với sự tham gia của Ban cố vấn đã được cộng đồng và nhiều user hưởng ứng.

Sau đây là bản tóm tắt CHƯƠNG TRÌNH AMA RA MẮT DỰ ÁN KHU ĐẤT BÌNH PHƯỚC VÀ CƠ CHẾ SỐ HÓA MỚI CHO CỘNG ĐỒNG BDS INVEST

PHẦN I- GIỚI THIỆU VỀ BDS INVEST

Cẩm Tiên, [22.10.21 19:06]

Xin chào các bạn, mình là Cẩm Tiên – Bộ phận Support hôm nay tôi xin hân hạnh làm Host cho buổi AMA Ra mắt dự án khu đất Bình Phước và cơ chế số hóa mới cho cộng đồng BDS Invest – Trực tiếp giao lưu cùng Ban Cố Vấn BDS Invest

>>Hello everyone, I’m Cam Tien – Support today, I am honored to be the Host for the AMA Launching the Binh Phuoc land project and new digitization mechanism for the BDS Invest community – Direct transaction with BDS . Investment Advisory Board

Cẩm Tiên, [22.10.21 19:11]

Mọi người hãy cùng chào mừng Ban Cố Vấn của BDS INVEST đã có mặt tại https://t.me/bigbdsglobal để chúng ta có cơ hội tìm hiểu về Dự án khu đất Bình Phước và cơ chế số hóa mới cho cộng đồng BDS Invest

 • Ông Võ Phi Nhật Huy – Cố Vấn Đầu Tư
 • Ông Trần Đình Tú – Cố Vấn chiến lược
 • Ông Lý Ngọc Sơn – Nguyên Thẩm phán kiêm Cố Vấn Pháp Lý
 • Ông Kiều Văn Khoa – Nguyên Đại tá Bộ Công An – Cố vấn ngoại giao
 • Ông Lương Hoàng Hưng – Tổng Biên Tập báo Sở Hữu Trí Tuệ – Cố Vấn Truyền Thông 

>>Let’s welcom THE CONSULTANCY BOARD of BDS INVEST:

 • Mr. Vo Phi Nhat Huy – Investment Advisor
 • Mr. Tran Dinh Tu – Strategic Advisor
 • Mr. Ly Ngoc Son – Former Judge cum Legal Advisor
 • Mr. Kieu Van Khoa – Former Colonel of the Ministry of Public Security – Diplomatic Advisor
 • Mr. Luong Hoang Hung – Editor-in-Chief of Intellectual Property Newspaper – Media Advisor

Cẩm Tiên, [22.10.21 19:14]

Sẵn sàng để bắt đầu Phần 1 :

>> Let’s begin Part 1

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 19:14]

Xin chào cộng đồng BDS Invest, tôi là Võ Phi Nhật Huy – Cố Vấn Đầu Tư của dự án. Rất vui được giao lưu và chia sẻ thêm các thông tin về dự án cùng mọi người tối nay.

>>Good evening BDS ‘s community. I’m Vo Phi Nhat Huy- Investment Advisor of the project. Nice to meet you and that’s my honor to share this project with you tonight.

Mr. Lương Hoàng Hưng, [22.10.21 19:18]

Chào cộng đồng nhà đầu BĐS. Tôi – Lương Hoàng Hưng, cố vấn truyền thông rất vui khi chia sẻ với các nhà đầu tư tối hôm nay. Chúc mọi người tiếp nhận thông tin tốt và có nhiều cơ hội đầu tư.

>> Good evening, Me- Luong Hoang Hung, Media Advisor. Nice to meet you when I can share the information about this project with you. I Hope you have a lot of info from here.

Mr.Trần Đình Tú, [22.10.21 19:19]

Xin chào cộng đồng BDS Invest. Rất vui được giao lưu và chia sẽ thông tin cùng các thành viên trong chương trình AMA hôm nay.

>>Good evening,Nice to meet you when I can share the information about this project to you in AMA tonight

Mr. Ly Ngoc son, [22.10.21 19:21]

Chào các anh chị em là nhà đầu tư. Tôi Th.s Luật Lý Ngọc Sơn – Cố vấn pháp lý tập đoàn Big Group rất vui được tham tham gia chương trình họp hàng tuần của tập đoàn cùng tất cả các anh chị

>>Good evening, Me- Legal Advisor of BIG GROUP- Ly Ngoc Son.Nice to meet you when I can join this program with all you

Cẩm Tiên, [22.10.21 19:24]

Ngày hôm nay chúng ta có chương trình AMA với sự tham gia của các thành viên mới. Đầu tiên xin mời Cố Vấn Đầu Tư anh Võ Phi Nhật Huy giới thiệu đôi nét về nền tảng BDS Invest và những điểm nổi bật ?

>>Today we have an AMA with the participation of new members. First of all, I would like to invite Investment Advisor Mr. Vo Phi Nhat Huy to introduce some features of BDS Invest platform and its highlights?

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 19:25]

Vâng. Đây là phần giới thiệu quen thuộc nhưng cũng rất cần thiết cho những thành viên mới của BDS INVEST.

BDS Invest là nền tảng phi tập trung số hoá bất động sản tiên phong các ứng dụng triển khai trên blockchain ở hai mạng lưới KRC20 và BEP20 với các nền tảng công nghệ đã có gồm :

Web app : https://bsc.bigbds.io

App Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bdsinvest.app

App ios : https://apps.apple.com/vn/app/bds-wallet-invest-trade/id1560772917?l=vi

Trong đó BDS token là token hạt nhân của hệ sinh thái, mỗi dự án bất động sản sẽ được số hoá thành các token trên blockchain. Thông qua phương thức IVO, các nhà đầu tư nắm giữ nhiều BDS có thể dùng token BDS hoặc USDT để đổi lấy các token của các dự án bất động sản. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nắm giữ BDS Token có thể nạp vào Pool, Farm, Vaults để nhận được các phần thưởng với các mức APR, APY hấp dẫn… Tất cả các hoạt động trên nền tảng BDS Invest đều thu phí bằng BDS và sau đó đem đi đôt để giảm tổng cung của BDS và mang lại giá trị cho những người đang nắm giữ. BDS INVEST có một mô hình khá giống Pancakeswap nhưng được ứng dụng chuyên biệt vào thị trường bất động sản, cho các token và dự án bất động sản. Sự khác biệt của BDS Invest đến từ các token bất động sản với cơ chế bảo chứng giá trị rất ưu việt cho các nhà đầu tư bởi các khối tài sản đằng sau của từng dự án với giá trị cao.

Thông tin về BDS Invest : https://bigbds.io

>> Nice to meet you, all members of BDS Invest, today I am happy to share information so that we can understand more about the BDS Invest platform. BDS Invest is a decentralized real estate digitization platform pioneering applications deployed on blockchain in two networks KRC20 and BEP20 with existing technology platforms including:

Web app: https://bsc.bigbds.io

Android App : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bdsinvest.app

App ios :https://apps.apple.com/vn/app/bds-wallet-invest-trade/id1560772917?l=vi

As we can see, BDS token is the core token of the ecosystem, each real estate project will be digitized into tokens on the blockchain. Through IVO method, investors holding many BDS can use BDS or USDT tokens to exchange for tokens of real estate projects. Besides, investors holding BDS Token can load into Pool, Farm, Vaults to receive rewards with attractive APR, APY levels… All activities on the BDS Invest platform are charged equal to BDS and then give it away to reduce the total supply of BDS and give value to the holders. BDS INVEST has a model quite similar to Pancakeswap but is specifically applied to the real estate market, for tokens and real estate projects. The difference of BDS Invest comes from real estate tokens with a very superior value guarantee mechanism for investors because of the assets behind each project with high value.

Information about BDS Invest: https://bigbds.io

Cẩm Tiên, [22.10.21 19:30]

Được biết BDS bắt đầu triển khai từ tháng 03/2021 đến giờ là hơn 07 tháng triển khai thì BDS đã số hoá và niêm yết các dự án bất động sản thực tế nào thưa ông ?

>>It is known that BDS started to deploy from March 2021 until now, more than 07 months of implementation. So, what real estate projects has BDS digitized and listed?

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 19:31]

Như các bạn đã biết, BDS Invest là một sản phẩm của doanh nghiệp BDS Holding LLC tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, BDS Holding LLC đã lựa chọn hợp tác với Tập đoàn Big Group – một doanh nghiệp bất động sản theo mô hình cộng đồng đầu tư với đội ngũ chuyên gia giỏi chuyên môn từ các lĩnh vực : tài chính, pháp lý, truyền thông, công nghệ, ngoại giao… và cộng đồng hơn 500 nhà đầu tư bất động sản nhiều tiềm lực.

Trong 07 tháng triển khai vừa qua, tập đoàn Big Group đã phối hợp cùng BDS Holding LLC triển khai niêm yết 2 dự án bất động sản của Big Group và số hoá thành hai token bất động sản là BTN, BLC.

 • Dự án 1 : Khu nhà ở cao cấp của Big Group ở Tây Ninh có tên Big Tây Ninh với token BTN : https://bigbds.io/btn.html
 • Dự án 2 : Toà nhà văn phòng, khách sạn của Big Group ở TP Lào Cai có tên Big Lao Cai với token BLC : https://bigbds.io/blc.html

Trong đó token BTN đã được sự đón nhận và mang lại thành công lớn cho các thành viên cộng đồng BDS khi quy đổi BDS qua token BTN với các chương trình Farm, Pool hiệu quả và tính năng GSWAP bảo lãnh quy đổi thông minh trên BDS Invest. Các bạn có thể vào trang https://bsc.bigbds.io để tham gia đầu tư vào các dự án thực tế hấp dẫn này.

>> As you all know, BDS Invest is a product of BDS Holding LLC in the United States. In Vietnam, BDS Holding LLC has chosen to cooperate with Big Group – a real estate enterprise modeled on investment community with a team of experts from the fields of finance, legal, communication, technology, diplomacy… and a community of more than 500 potential real estate investors.

In the past 07 months of implementation, Big Group has cooperated with BDS Holding LLC to list 2 Big Group’s real estate projects and digitize them into two real estate tokens, BTN and BLC.

 • The first project: Big Group’s high-end residential area in Tay Ninh named Big Tay Ninh with BTN token: https://bigbds.io/btn.html
 • The second: Big Group’s office building, hotel in Lao Cai city named Big Lao Cai with BLC token: https://bigbds.io/blc.html

In particular, BTN token has been well received and brought great success to BDS community members when converting BDS to BTN token with effective Farm, Pool programs and smart exchange guarantee GSWAP feature on BDS Invest. You can visit https://bsc.bigbds.io to participate in investing in these fascinating real-life projects.

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 19:35]

Ngoài ra dự kiến vào đầu tháng 11, Big Group sẽ tiếp tục mang lên nền tảng BDS INVEST dự án Khu Nhà ở Bình Phước có tên là BIG BINH PHUOC với những cơ hội đầu tư hấp dẫn mới cho các thành viên của BDS INVEST. Thông tin chi tiết về dự án Bình Phước này sẽ có trên Ứng Dụng APP BDS và web app trong thời gian tới. Dưới đây chúng tôi xin tiết lộ một số hình ảnh thiết kế của khu dân cư này

>>In addition, it is expected that at the beginning of November this year, Big Group will continue to bring to the BDS INVEST platform the Binh Phuoc Housing project called BIG BINH PHUOC with new attractive investment opportunities for members of BDS INVEST. Detailed information about this Binh Phuoc project will be available on the BDS APP and web app in the near future. Below we would like to reveal some design images of this residential area

Cẩm Tiên, [22.10.21 19:40]

Các dự án rất hấp dẫn thưa ông. Bên cạnh đó xin ông vui lòng chia sẻ một vài thông tin về các kế hoạch sắp tới của dự án nhằm mở rộng thị trường hoạt động và thu hút thêm nhiều người dùng tại Việt Nam và trên toàn cầu của BDS ?

>>They are interesting projects sir. Besides, could you please share some information about the upcoming plans of the project to expand the market and attract more users in Vietnam and around the world of BDS?

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 19:42]

Dự án BDS Invest được ra mắt vào tháng 03/2021, trải qua một quá trình phát triển các nền tảng công nghệ. Đầu tiên là trên nền tảng Kardiachain và đến nay BDS Invest đã mở rộng trên nền tảng Binance Smart Chain bên cạnh đó BDS invest cũng đã niêm yết trên Coin Market Cap : https://coinmarketcap.com/vi/currencies/big-digital-shares/markets/

Hiện tại khi nền tảng công nghệ đã phát triển đẩy đủ, BDS hướng đến việc triển khai hoạt động IVO các token mới cho cho hàng loạt các dự án bất động sản từ các đối tác chủ đầu tư khác nhau ngoài Big Group trên nền tảng và bắt đầu chiến dịch truyền thông nền tảng BDS đến với cộng đồng người dùng quốc tế thông qua chuỗi các chương trình AMA, các hoạt động truyền thông trên đa kênh khác nhau : báo chí, mạng xã hội giúp các user khắp nơi có thể trải nghiệm các tiện ích ưu việt trên nền tảng Defi mà BDS Invest đã phát triển

>> The BDS Invest project was launched in March 2021, going through a process of developing technology platforms. The first is on the Kardiachain platform and so far BDS Invest has expanded on the Binance Smart Chain platform, besides BDS invest has also been listed on Coin Market Cap: https://coinmarketcap.com/en/currencies/big-digital -shares/markets/

Currently, when the technology platform has fully developed, BDS aims to deploy IVO activities of new tokens for a series of real estate projects from different investor partners besides Big Group on the platform and started the BDS platform communication campaign to the international user community through a series of AMA programs, communication activities on various channels: newspapers, social networks to help users everywhere can Experience the superior utilities on the DeFi platform that BDS Invest has developed

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 19:44]

Đồng thời BDS cũng đang lên kế hoạch để niêm yết lên các sàn quốc tế khác để mở rộng cộng đồng quốc tế trong tương lai. Dự kiến vài ngày nữa thôi, BDS Token sẽ có mặt trên một sàn quốc tế mới và sẽ tiếp tục lên nhiều sàn nữa trong thời gian tới để liên tục mở rộng cộng đồng. Và đích đến cuối cùng kỳ vọng của BDS token dĩ nhiên là sàn Binance Exchange.

>>At the same time, BDS is also planning to list on other international exchanges to expand the international community in the future. In a few days, BDS Token will be available on a new international exchange and will continue to go to many more exchanges in the near future to continuously expand the community.  Of course, the expected final destination of the BDS token is the Binance Exchange.

Cẩm Tiên, [22.10.21 19:48]

Rất nhiều thông tin hấp dẫn thưa ông. Ông có thể chia sẻ thêm là khi một dự án bất động sản mới như là Big Binh Phuoc được mở ra trên nền tảng BDS INVEST thì sẽ tạo ra tác động tích cực gì đến token BDS không ?

>>Lots of interesting information, sir. Can you share more that when a new real estate project like Big Binh Phuoc is opened on the BDS INVEST platform, will it create any positive impact on the BDS token?

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 19:49]

Câu hỏi này của bạn rất quan trọng và thú vị !

Một trong những chiến lược mà BDS hướng đến đó là khi có càng nhiều dự án Bất Động Sản được niêm yết trên nền tảng BDS sẽ giúp cho giá trị BDS Token ngày càng đi lên bởi những điểm sau :

>>What an interesting question. That’s is very important information

One of the strategies that BDS is aiming for is that when more and more real estate projects are listed on the BDS platform, the value of BDS Token will increase by the following points:

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 19:51]

1/ BDS Token là một điều kiện nắm giữ để giúp các User có thể được quyền lợi tốt nhất trong việc tham gia vào các dự án mới. Cụ thể là chỉ có các thành viên nạp các Pool VIP với lượng BDS khoá lại khi nắm giữ mới được tham gia sở hữu các token mới của các dự án bất động sản với những mức giá tốt và hấp dẫn. Cấp độ VIP càng cao thì quyền lợi nhận được càng nhiều. Xem Pool VIP ở đây : https://bsc.bigbds.io/vip-pools

1/ BDS Token is a holding condition to help users get the best benefits in participating in new projects. Specifically, only members who load up VIP Pools with the amount of BDS locked when holding can participate in owning new tokens of real estate projects with good and attractive prices. The higher the VIP level, the more benefits you receive.  Watch VIP Pool here: https://bsc.bigbds.io/vip-pools (pic likes above)

2/ Các Token của các dự án mới sẽ được quy đổi theo một tỷ lệ 30% bằng BDS, 70% bằng USDT. Và 30% lượng BDS này chính là lượng BDS đang lưu thông trên thị trường từ các thành viên. 

Trong số 30% lượng BDS được hấp thụ lại từ thị trường sẽ có : 10% BDS được xem là Phí mà Chủ Đầu Tư phải trả cho nền tảng, và lượng phí này sẽ được đem đi đốt nhằm giảm tổng cung, giúp gia tăng giá trị cho các thành viên nắm giữ BDS. Như vậy càng nhiều dự án được niêm yết thì càng nhiều BDS sẽ bị đốt đi

>> 2/ Tokens of new projects will be converted at a rate of 30% in BDS, 70% in USDT. And 30% of this BDS is the amount of BDS circulating in the market from members.

Of the 30% of BDS that is reabsorbed from the market, there will be: 10% of BDS is considered a Fee that the Investor must pay for the platform, and this fee will be burned to reduce the total supply, help increase value for members holding BDS. Thus, the more projects listed, the more BDS will be burned

3/ Các dự án Bất động sản tiếp theo niêm yết trên nền tảng BDS INVEST ( sau dự án BTN, BLC) sẽ được cơ cấu lại chức năng GSWAP theo một số cải tiến sau

 • Có thời gian exit token theo nhiều phương án khác nhau : đổi sản phẩm bất động sản, bán bất động sản chia lợi nhuận cho các thành viên, hoặc là chủ đầu tư cam kết mua lại.

Harry Vo, [22.10.21 20:01]

 • Token đầu ra GSWAP dự kiến sẽ sử dụng token USDT thay cho token BDS và theo một chính sách được công bố cụ thể rõ ràng ngay từ đầu.

Như vậy với chính sách siết chặt lại nguồn cung và tránh vấn đề exit GSWAP thông qua BDS sẽ làm cho giá trị BDS ổn định và tăng trưởng.

>> 3/ The next real estate projects listed on the BDS INVEST platform (after the BTN, BLC projects) will be restructured the GSWAP function according to the following improvements.

 • There is a time to exit tokens in many different options: exchange real estate products, sell real estate to share profits for members, or be the investor committed to buy back.
 • GSWAP Output Tokens are expected to use USDT tokens in place of BDS tokens and according to a clearly stated policy from the outset

Therefore, with the policy of tightening supply and avoiding the problem of exiting GSWAP through BDS will make BDS value stable and grow.

Một điều quan trọng cũng cần lưu ý là việc GSWAP cũng sẽ được phân bổ HẠN MỨC theo các cấp độ VIP Member khác nhau. Với các quyền lợi được GSWAP cao nhất cho các thành viên nạp VIP Pool nhiều. Bên cạnh đó, tính năng GSWAP tự động ( không cần dùng Form) sẽ được ra mắt dự kiến vào 30/10 sắp tới. 

BDS luôn muốn tạo điều kiện cao nhất, tốt nhất cho các thành viên VIP. Những người đã đồng hành để cấp thanh khoản giúp cho nền tảng BDS INVEST phát triển vững mạnh.

>> It is also important to note that GSWAP will also be allocated LIMIT according to different VIP Member levels. With the highest GSWAP benefits for members who top up a lot of VIP Pool. In addition, the automatic GSWAP feature (without using Form) will be launched on October 30.

BDS always wants to create the highest and best conditions for VIP members. Those who have accompanied to provide liquidity help the BDS INVEST platform to thrive.

Cẩm Tiên, [22.10.21 20:08]

Rất nhiều thông tin tuyệt vời và giá trị thưa ông. Rất cám ơn phần chia sẻ của Cố Vấn Đầu Tư BDS. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với một vị cố vấn khác của BDS đó là ông Trần Đình Tú – Cố vấn chiến lược của BDS với một số câu hỏi thú vị sau

>>Lots of great and valuable information sir. Thank you very much for the sharing of BDS Investment Advisor. And now we will have an exchange with another BDS advisor, Mr. Tran Dinh Tu – Strategic Advisor of BDS with some interesting questions below.

Cẩm Tiên, [22.10.21 20:13]

Vâng thưa ông, kể từ buổi AMA trước, khi BDS token có mức giá chạm đáy là 0.05 USDT, chúng ta đã được biết Ban Cố Vấn BDS đã tư vấn cho BDS Holding LLC đưa ra chương trình Make BDS Great Again ! với các giải pháp cứng rắn nhằm giúp BDS quay về mốc 1 USDT sớm nhất có thể. Sau một tuần áp dụng thì như chúng ta đã thấy BDS đang đạt mốc 0.1 USDT ( gấp đôi so với tuần trước ) và có những thời điểm còn gần đến 0.18 USDT. Như vậy xin ông cho biết những biện pháp này cụ thể là gì và sẽ tác động mạnh mẽ thế nào để đưa BDS về 1 USDT như chương trình đề ra ?

>> Yes sir. Since the last AMA, when the BDS token bottomed out at 0.05 USDT, we know that the BDS Advisory Board advised BDS Holding LLC to launch the Make BDS Great Again program! with tough solutions to help BDS return to 1 USDT as soon as possible.

After a week of application, as we have seen, BDS is reaching 0.1 USDT (double that of last week) and there are times when it is close to 0.18 USDT. So could you please tell me what are these measures specifically and how will they have a strong impact to bring BDS to 1 USDT as proposed by the program?

Mr.Trần Đình Tú, [22.10.21 20:16]

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cộng đồng luôn đóng vai trò chủ đạo và cực kỳ quan trọng trong sự thành công của các dự án, nếu không có sự tham gia của một cộng đồng đủ lớn, dự án đó sẽ gặp khó khăn và thất bại. Dự án số hóa bất động sản trên nền tảng phi tập trung BDS cũng vậy. Chúng tôi nhận thức rõ điều này, vì vậy, xây dựng và phát triển cộng đồng luôn là một tiêu chí quan trọng nhất của BDS. Việc xây dựng và phát triển cộng đồng của BDS bao gốm 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là từ phía công ty, việc gắn giá trị hệ sinh thái BDS với giá trị các bất động sản sẽ tạo ra sự khác biệt với các token khác trên thị trường, đồng thời khiến cộng đồng tin tưởng và an tâm nắm giữ bởi giá trị được xác thực của bất động sản. Bên cạnh đó, giá trị các bất động sản sẽ được chia nhỏ khiến việc tiếp cận và sở hữu chúng trở nên dễ dàng hơn đối với cộng đồng. Hệ sinh thái BDS cũng đã được xây dựng trên nền tảng Defi và Blockchain nhằm đảm bảo tính phi tập trung, minh bạch và đáng tin cậy hơn. Các chính sách thưởng khi cộng đồng nắm giữ token và tạo nên giá trị thanh khoản thông qua các chương trình  pool, farm, stake…với mức lợi nhuận hấp dẫn đã được đưa vào áp dụng. Các chương trình airdrop và tiếp cận, cung cấp thông tin cho cộng đồng thông qua các mạng xã hội như facebook, telegram và các công cụ như zoom…được tiến hành thường xuyên. Việc niêm yết trên các sản giao dịch lớn như Binance, CEX.io, Coinbase…đã được lên kế hoạch và đang tiến hành. Thông tin về BDS token cũng đã được niêm yết trên trang thông tin lớn Coinmarketcap. Các cải tiến về công nghệ hướng đến mục tiêu tạo ra nền tảng công nghệ dễ tiếp cận, thân thiện và đáng tin cậy với cộng đồng cũng thường xuyên được cập nhất. Tất cả những điều này sẽ tạo ra cơ hội mở rộng và tiếp cận với một cộng đồng lớn hơn trên phạm vi toàn cầu. Yếu tố thứ hai là từ phía cộng đồng, các chương trình hợp tác cùng thành viên để xây dựng cộng đồng đã được ban hành và tiếp tục cải tiến để tạo nên một đội ngũ đối tác chia sẽ thông tin, mở rộng cộng đồng một cách chủ động thường xuyên. Các thành viên cộng đồng tham gia chương trình hợp tác phát triển cộng đồng để phát triển và mở rộng cộng đồng user BDS sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn và thỏa đáng với các cấp độ đóng góp của mình. Họ hoàn toàn chủ động trong việc phát triển cộng đồng và kiếm thêm thu nhập (không giới hạn) thông qua chương trình này.

>> As we have seen, in recent times, BDS token has had unexpected price fluctuations due to the effects of the market correction. The development and expansion of the real estate market and products under the influence and impact of the Covid-19 pandemic and other related factors has slowed down, causing the supply of BDS in the market (released according to the roadmap) becomes redundant, leading to a value effect.

However, BDS Holding LLC and Big Digital Share (a member unit of Big Group) have been and will always be with users who are holding BDS tokens, in order to overcome the above problem, a number of policies and improvements have been made. implemented in the past time and will continue to be promoted in the future as follows:

Trần Đình Tú, [22.10.21 20:21]

Như chúng ta đã thấy, trong thời gian vừa qua,  BDS token có những sự biến động về giá  không mong muốn do những ảnh hưởng từ sự điều chỉnh của thị trường. Sự phát triển và mở rộng thị trường và sản phẩm bất động sản dưới ảnh hưởng và tác động của đại dịch covid và các yếu tố liên quan khác bị chậm lại đã khiến nguồn cung BDS trên thị trường (đã phát hành theo lộ trình) trở nên dư thừa, dẫn đến sự ảnh hưởng về giá trị. Tuy nhiên, BDS Holding LLC  và Big Digital Share (đơn vị thành viên của tập đoàn Biggroup) đã và sẽ luôn đồng hành cùng các User đang nắm giữ token BDS, nhằm khắc phục vấn đề trên, một số chính sách và cải tiến đã được thực hiện trong thời gian vừa qua và tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới như sau :

– Tổ chức các chương trình quy đổi BDS token qua bất động sản hoặc các token, cổ phần các dự án bất động sản của tập đoàn Big Group trên ứng dụng BDS invest 

– Sử dụng nguồn quỹ công ty để cấp thanh khoản dần cho các cặp BDS-USDT ( BEP20) và BDS-KUSDT ( KRC20) 

– Cắt giảm tối đa toàn bộ nguồn cung BDS ra thị trường và đốt bỏ hơn 50% tổng cung

– Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh các chương trình thu hồi và đốt bớt lượng BDS lưu thông trên thị trường thông qua việc tái thu hồi từ các khoản phí giao dịch và lượng BDS thu về khi phát hành những token bất động sản mới với tỷ lệ nhất định. 

– Tiếp tục gia tăng quyền lợi cho những User nắm giữ số lượng lớn BDS token thông qua chương trình VIP POOL.

BDS token là một sản phẩm công nghệ đại diện cho nền tảng số hoá bất động sản tiên phong và đang có tính quy đổi ứng dụng cao trong hệ sinh thái bất động sản của Big Group và trong tương lai sẽ có nhiều đơn vị đối tác chủ đầu tư khác sẽ ứng dụng BDS token để quy đổi ra các token đại diện cho các dự án của họ. Với những cải tiến liên tục về công nghệ và điều chỉnh về chiến lược cho phù hợp thực trạng thị trường, Công ty chúng tôi tin tưởng rằng BDS sẽ sớm hồi phục lại giá trị vốn có của nó trong thời gian gần nhất. Xin cảm ơn.

>>As we have seen, in recent times, BDS token has had unexpected price fluctuations due to the effects of the market correction. The development and expansion of the real estate market and products under the influence and impact of the Covid-19 pandemic and other related factors has slowed down, causing the supply of BDS in the market (released according to the roadmap) becomes redundant, leading to a value effect.

– Organizing programs to convert BDS tokens to real estate or tokens, shares of real estate projects of Big Group on BDS invest application

– Use company funds to gradually provide liquidity for the pairs BDS-USDT (BEP20) and BDS-KUSDT (KRC20)

– Minimize the entire supply of BDS to the market and burn more than 50% of the total supply

– Continue to implement and promote programs to recover and burn BDS circulating in the market by recovering from transaction fees and BDS collected when issuing new real estate tokens with certain rate.

– Continue to increase benefits for users who hold a large amount of BDS tokens through the VIP Pool program.

BDS token is a technology product that represents a pioneering and highly convertible real estate digitization platform in the real estate ecosystem of Big Group and in the future there will be many partners. Other investors will apply BDS tokens to exchange for tokens representing their projects.

With continuous improvements in technology and strategic adjustments to suit the market situation, our company believes that BDS will soon recover its inherent value in the near future. Thanks for reading

Cẩm Tiên, [22.10.21 20:27]

Vâng, như ông chia sẻ thì chúng ta cũng đã thấy trong tuần vừa qua công ty đã đốt 500 triệu BDS trong tổng cung, cũng đã gom lại trên thị trường và đốt 2 triệu BDS lưu hành. Thanh khoản BDS-USDT và BDS-KUSDT đều đã tăng lên 200.000 $ mỗi cặp. Điều đó thật tuyệt vời phải không?

>>Yes, as you shared, we also saw in the past week that the company burned 500 million BDS in total supply, also gathered in the market and burned 2 million BDS in circulation. BDS-USDT and BDS-KUSDT liquidity have both increased to $200,000 each. That’s great, isn’t it?

Xin cám ơn phần chia sẻ của cố vấn chiến lược Trần Đình Tú.

Thank you for the sharing of  the strategic,  our advisor,  Mr.Tran Dinh Tu.

Và hôm nay BTC cũng xin chúc mừng các nhà đầu tư nếu chúng ta tham dự AMA từ tuần trước và lắng nghe những thông tin giá trị này và sở hữu được BDS token ở thời điểm đó thì giờ chúng ta đã gia tăng giá trị tài sản lên hơn hai – ba lần vào hôm nay rồi ( Giá từ 0.05 USDT tăng lên 0.1 – 0.18 USDT) !

>>Today, We also congratulates our investors if you attended the AMA from last week and listened to this valuable information and owned the BDS token at that time, now we have increased the value of our assets. assets increased more than two – three times today (Price from 0.05 USDT increased to 0.1 – 0.18 USDT) !

Cẩm Tiên, [22.10.21 20:30]

Rất hy vọng rằng với các biện pháp cứng rắn tiếp tục được thực hiện và các dự án bất động sản mới sắp được niêm yết trên nền tảng BDS INVEST thì vào buổi AMA tuần sau giá trị của BDS có thể gấp đôi hoặc gấp ba hiện tại. Chúng ta hãy cùng đón chờ điều đó nhé 😉

we hope that with tough measures continuing to be implemented and new real estate projects about to be listed on the BDS INVEST platform, next week’s AMA the value of BDS may double or triple today.  Let’s look forward to it together 😉

Cẩm Tiên, [22.10.21 20:32]

Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu với Cố Vấn Pháp Lý của BDS – Thẩm phán Lý Ngọc Sơn với những câu hỏi về pháp lý mà các thành viên đang băn khoăn. Xin hỏi ông Lý Ngọc Sơn đã sẵn sàng để giao lưu cùng mọi người chưa ạ ?

>> Now we will come to the discussion with the Legal Counsel of BDS – Judge Ly Ngoc Son with the legal questions that the members are wondering.  Are you ready to interact with everyone?  Mr.Ly Ngoc Son

Mr. Ly Ngoc son, [22.10.21 20:35]

Xin chào các anh chị và các bạn – Sơn sẽ chia sẽ một số vấn đề liên quan đến tính pháp lý của hoạt động số hóa tài sản để các anh chị và các bạn nắm bắt

Good evening, Lady and Gentleman  – Son will share some issues related to the legality of asset digitization for you to grasp.

II/ TRẢ LỜI CÂU HỎI (ANSWER THE QUESTIONS)

Câu hỏi đầu tiên : Được biết BDS INVEST là nền tảng tiên phong trong việc số hoá các tài sản là các bất động sản tại Việt Nam. Như vậy xin ông cho biết những quy định nào của pháp luật Việt Nam cho việc số hoá tài sản ?

>>The first question : It is known that BDS INVEST is a pioneering platform in digitizing real estate assets in Vietnam. So, can you tell me what the provisions of Vietnamese law are for the digitization of assets?

Mr.Ly Ngoc son, [22.10.21 20:41]

Hiện tại chưa có một khung hành lang pháp lý cụ thể, rõ ràng cho lĩnh vực này. Tuy nhiên, Bộ chính trị và Thủ tướng chính phủ đã có một số quy định mang tính định hướng trong việc số hóa tài sản như sau

>> Currently, there is no specific legal framework for this area. However, the Politburo and the Prime Minister have some directional regulations in the digitization of assets as follows:

Tôi xin được cung cấp một số văn bản của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc số hóa tài sản để cộng đồng nhà đầu tư nắm bắt:

–  Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: 

Trong đó có nội dung quan trọng là “ …Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội”

–  Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Trong đó có một số nội dung rất quan trọng liên quan đến việc phát triển chính phủ số, số hóa doanh nghiệp như: “Chính phủ chủ động điều phối, quy hoạch, triển khai các hoạt động mang tính định hướng, kiến tạo thị trường nhằm mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, vừa phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam ………………………….…. Bảo đảm môi trường pháp lý cho phép thử nghiệm, chấp nhận cái mới và chấp nhận thay đổi. Hình thành không gian thí điểm dịch vụ số và xây dựng khung pháp lý cho phép thử nghiệm các dịch vụ số chưa được quy định bởi pháp luật. Không gian thí điểm dịch vụ số là không gian số cho phép mọi sản phẩm, dịch vụ số sáng tạo, chưa được quy định bởi các văn bản quy phạm pháp luật có thể triển khai thí điểm với điều kiện được giám sát chặt chẽ bằng công nghệ về phạm vi, quy mô và mô hình hoạt động. Khi đạt đến quy mô nhất định, tổ chức đánh giá để xây dựng hành lang pháp lý cần thiết.”

>> I would like to provide some legal documents of Vietnam related to the digitization of assets for the investor community to grasp:

– Resolution No. 52-NQ/TW dated September 27, 2019 of the Politburo on a number of guidelines and policies to actively participate in the fourth industrial revolution:

In which, the important content is “…Actively and actively participating in the Fourth Industrial Revolution is an indispensable and objective requirement; is a task of particularly important strategic significance, both urgent and long-term, of both the political system and the whole society, closely associated with the deep international integration process; at the same time, fully and properly aware of the content and nature of the Fourth Industrial Revolution to be determined to renew thinking and action, considering it a breakthrough solution with appropriate steps and roadmap. is an opportunity for Vietnam to make a breakthrough in socio-economic development”

– Decision No. 942/QD-TTg dated June 15, 2021 of the Prime Minister approving the strategy to develop e-government towards digital government in the period from 2021 to 2025, with orientation to 2030.

In which, there are some very important contents related to the development of digital government and business digitization such as: “The government actively coordinates, plans and implements oriented activities, creates market The school has the dual goal of developing digital government and developing Vietnamese digital technology enterprises

… Ensure a regulatory environment that allows experimentation, acceptance of newness, and acceptance of change. Form a pilot space for digital services and develop a legal framework to allow testing of digital services that are not yet regulated by law. Digital service pilot space is a digital space that allows all innovative digital products and services that are not yet regulated by legal documents to be piloted, provided that they are closely monitored by law. technology in terms of scope, scale and operating model. When reaching a certain scale, the organization evaluates to build the necessary legal corridor.”📩

Cẩm Tiên, [22.10.21 20:52]

Vâng, những thông tin về pháp lý rất đầy đủ và rõ ràng. Được biết sắp tới BDS Invest chuẩn bị triển khai dự án Khu Nhà Ở Bình Phước có tên Big Binh Phuoc. Ông có thể chia sẻ về quy trình pháp lý cho việc số hoá các tài sản đất với sổ đỏ ở đây diễn ra như thế nào ? Khi các thành viên nắm giữ token là đại diện phần chia nhỏ của dự án đó thì có Cơ quan nào hay đơn vị thứ 3 nào bảo chứng, bảo lãnh cho tài sản là đất đai của các nhà đầu tư. Và có các nào để nhà đầu tư có thể kiểm chứng các thông tin về các tài sản đó ?

>> Yes, the legal information is very complete and clear. It is known that in the near future, BDS Invest is preparing to implement a Binh Phuoc Residential Area project called Big Binh Phuoc. Can you share about the legal process for the digitization of land assets with the red book here? When the members holding tokens are representatives of a small share of that project, is there any agency or third party to guarantee and guarantee for the property that is the land of the investors.  Is there any way for investors to verify the information about those assets?📩

Mr.Ly Ngoc son, [22.10.21 20:54]

Khu nhà ở Bình Phước cũng như các sản phẩm Bất động sản nếu muốn số hóa, phát hành token thì cần có  một số thông tin cụ thể, rõ ràng để hoạt động token, số hóa tài sản được minh bạch

Houses in Binh Phuoc province as well as real estate products, if you want to digitize and issue tokens, you need some specific and clear information to make token operations and digitize assets transparent.📩

Cụ thể, BDS đó phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu; Phải có đơn vị chuyên môn thẩm định giá để xác định được giá trị; Phải có văn bản của chủ sử dụng, sở hữu BDS đồng ý giao cho doanh nghiệp số hóa, đồng thời cũng phải có văn bản ủy quyền của họ cho công ty số hóa tài sản toàn quyền định đoạt, để đảm bảo đối ứng với lượng token phát hành, đồng thời người sở hữu token được quyền liên hệ đến công ty phát hành token (hoặc đại diện của họ) để chuyển giao Token và nhận quyền sử dụng đất theo thỏa thuận ban đầu và theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngoài ra, cũng cần phải có sự kiểm soát bằng công nghệ một cách hiện đại và minh bạch.

Specifically, that BDS must have a certificate of right to use and ownership; There must be a professional valuation unit to determine the value; There must be a written consent from the owner and owner of the BDS to hand it over to the business to digitize, and at the same time, there must be a written authorization from them to the property digitizer company to dispose of the property at its sole discretion.

To ensure correspondence with the company amount of tokens issued, and at the same time, token holders are entitled to contact the token issuer (or their representative) to transfer the Token and receive land use rights according to the original agreement and in accordance with the law. About land. In addition, it is also necessary to have control by technology in a modern and transparent way.📩

Hiện tại, Công ty Luật TNHH Ngocson & Partners sẽ ký kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn Big Group trong việc hỗ trợ thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng QSDĐ sang cho người mua hoặc theo chỉ định của Công ty Big Dighital share (khi người sở hữu lượng Token thực hiện thỏa thuận chuyển giao Token cho công ty để nhận QSDĐ).

Trong trường hợp cần thiết và có yêu cầu thì Công ty Luật TNHH Ngocson & Partners sẽ đứng ra nhận, giữ giấy chứng nhận QSDĐ để thực hiện việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư khi đủ điều kiện

Currently, Ngoc Son Law Firm & Partners  will sign a cooperation contract with Big Group in supporting the implementation of all necessary procedures to transfer the land use right to the buyer or as designated by the Company. Big Digital share (when the owner of the Token amount makes an agreement to transfer the Token to the company to receive the land use right).

In case of necessity and request, Ngoc Son Law Firm & Partners  will represent to receive and hold the certificate of land use right to transfer the land use right to the investor when eligible.📩

Rất vui khi được cung cấp các thông tin cần thiết cho các anh chị và các bạn – Chúc các anh chị và các bạn nắm vững các thông tin cần thiết để lựa chọn đầu tư một cách chính xác, đúng thời điểm để gia tăng tài chính của bản thân

I’m very happy to provide the necessary information for all you- Wish you and your friends master the necessary information to choose the right investment at the right time to increase your profit.

Cẩm Tiên, [22.10.21 21:07]

Cám ơn phần chia sẻ rõ ràng về các quy trình thủ tục pháp lý của Cố Vấn Lý Ngọc Sơn. Có sự hỗ trợ của các Công ty luật và phòng công chứng làm đơn vị thứ 3 bảo chứng cho tài sản của các nhà đầu tư nắm giữ token thì các nhà đầu tư hoàn toàn an tâm về việc dùng các token để đổi bất động sản thực tế cũng như giá trị của các token mình đang nắm giữ rồi. Thông tin chi tiết các nội dung này chắc chắn công ty sẽ cụ thể hoá trên các trang giới thiệu dự án sắp tới cho mọi người.

Thank you for the clear sharing of legal procedures by Counselor Ly Ngoc Son. With the support of law firms and notary offices as the 3rd party to guarantee the assets of investors holding tokens, investors are completely safe about using tokens to exchange real estate. the reality as well as the value of the tokens you are holding. Details of these contents will certainly be concretized on the upcoming project introduction pages for everyone.

Và chúng ta sẽ tiếp tục phần AMA với vị cố vấn cuối cùng – Cố Vấn Truyền Thông – Tổng Biên Tập Lương Hoàng Hưng với các câu hỏi về thông tin thị trường

And we will continue the AMA with the final advisor – Media Advisor – Editor-in-Chief Luong Hoang Hung with questions about market information📩

Cẩm Tiên, [22.10.21 21:10]

Xin ông cho biết tình hình thị trường bất động sản sản và thị trường tài sản số đang có những thông tin gì nổi trội và có các vấn đề gì cần lưu ý ?  Bên cạnh đó, ông đánh gía thế nào về tiềm năng của Dự án Khu Nhà ở Bình Phước và có lời khuyên gì cho các nhà đầu tư của BDS INVEST ?

Could you tell us about the current situation of the real estate market and the digital asset market? Besides, how do you evaluate the potential of Binh Phuoc Housing Project and what advice do you have for investors of BDS INVEST?

Mr. Luong Hoang Hung, [22.10.21 21:10]

Chào các nhà đầu tư!

Vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid19 khiến VN thực hiện giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành lớn. Tuy nhiên, từ 1/10, nhiều nơi đã nới lỏng giãn cách để bắt đầu kế hoach phục hồi kinh tế và mở dần các ngành kinh doanh. Tháng 11 thì tình hình khôi phục kinh tế tại VN khi bình thường mới sẽ ổn hơn. Các doanh nghiệp trở lại SXKD dần bình thường, nhất là sẽ góp phần làm nóng lại thị trường BĐS. Đặc biệt khu vực tỉnh Bình Phước.

Bình Phước có 14 khu công nghiệp: Chơn Thành 5, Hớn Quản 5, Đồng Xoài 2, Đồng Phú 5. Các dự án BĐS ở Đồng Phú đang rất nóng với nhiều dự án được triển khai ở các khu vực đắt địa. Như Đồng Xoài, Đồng Phú.

Các khu đất của BigGroup đang tham gia tại Đồng Phú có tiềm năng lớn, pháp lý rõ ràng, dự án qui hoạch đô thị tốt,  có tiềm năng tăng giá trị lớn. Rất được các nhà đầu tư quan tâm nhiều.

Truyền thông thế giới và Việt Nam đang truyền tải nhiều thông tin về công nghệ blockchain trong các lĩnh vực tài chính và ngân hàng, bất động sản… điều này sẽ giúp cho các nhà đầu tư có cái nhìn đúng về blockchain và công nghệ 4.0 trong ứng dụng kinh doanh, đặc biệt là các dự án bất động sản của BigGroup.

>> Good evening, investors

Recently, the situation of Covid-19 epidemic caused Vietnam to implement social distancing in many major provinces and cities. However, from October 1, many places have relaxed the distance to start economic recovery plans and gradually open businesses.

In November, the economic recovery situation in Vietnam will be better when the new normal will be. Businesses will gradually return to normal production and business, especially will contribute to warming up the real estate market. Especially in Binh Phuoc province.

Binh Phuoc province  has 14 industrial zones: Chon Thanh 5, Hon Quan 5, Dong Xoai 2, Dong Phu 5. Real estate projects in Dong Phu are very hot with many projects being implemented in expensive areas. Like Dong Xoai, Dong Phu.

The land plots of BigGroup participating in Dong Phu have great potential, clear legality, good urban planning projects, great value-added potential. Very interested by investors.

World and Vietnamese media are transmitting a lot of information about blockchain technology in the fields of finance and banking, real estate… this will help investors have the right view of blockchain and technology 4.0 technology in business applications, especially real estate projects of BigGr

Mr. Luong Hoang Hung, [22.10.21 21:15]

Hy vọng trong thời gian tới, các nhà đầu tư sẽ có thông tin nhiều hơn thông qua các chia sẻ của chuyên gia BigGroup về các dự án tiềm năng tại Bình Phước

In the future, I hope investors will have more information through the sharing of BigGroup experts about potential projects in Binh Phuoc province

Cẩm Tiên, [22.10.21 21:17]

Mr. Luong Hoang Hung, [22.10.21 21:17]

Đặc biệt trong việc số hóa bđs tại Bình Phước sec giúp các nhà đầu tư cơ hội thành công

Anna Pham, [22.10.21 21:18]

[In reply to Hoàng Hưng Mr.]

Especially in digitizing real estate in Binh Phuoc, it helps investors have a chance to succeed📩

Rất cám ơn phần chia sẻ nhiều thông tin giá trị từ ông Lương Hoàng Hưng. Cám ơn các cố vấn với các câu hỏi đầu tiên. Và bây giờ sẽ đến phần câu hỏi từ các thành viên trong nhóm. Phần chat sẽ mở trong 5ph. Mọi người có thể đặt câu hỏi. Ban cố vấn sẽ chọn ra mỗi người một câu để trả lời. Mỗi câu hỏi được chọn sẽ được nhận phần quà 10 BDS từ BTC nhé.

Anna Pham, [22.10.21 21:19]

[In reply to Cẩm Tiên]

Thank you very much for  sharing valuable information from Mr. Luong Hoang Hung. Thanks for the advice with the first question. And now comes the questions from the group members. The chat will open in 5 minutes. People can ask questions. The Advisory Board will choose one question for each person to answer. Each selected question will receive a gift of 10 BDS

Cẩm Tiên, [22.10.21 21:32]

Đã hết 10ph đặt câu hỏi. Và bây giờ Ban Tổ Chức sẽ chọn ra một số câu tiêu biểu để mời Ban Cố Vấn giải đáp cho các thành viên của BDS

It’s been 10 minutes to ask questions. And now the Organizing Committee will select some typical questions to invite the Advisory Board to answer for BDS members.📩

Mr Tran Dinh Tu will answer this question

“Quan điểm của công ty về sự tham gia của cộng đồng đối với thành công của dự án BDS.”

“The company’s view of community engagement for the success of the BDS project.”

Trần Đình Tú, [22.10.21 21:28]

Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cộng đồng luôn đóng vai trò chủ đạo và cực kỳ quan trọng trong sự thành công của các dự án, nếu không có sự tham gia của một cộng đồng đủ lớn, dự án đó sẽ gặp khó khăn và thất bại. Dự án số hóa bất động sản trên nền tảng phi tập trung BDS cũng vậy. Chúng tôi nhận thức rõ điều này, vì vậy, xây dựng và phát triển cộng đồng luôn là một tiêu chí quan trọng nhất của BDS. Việc xây dựng và phát triển cộng đồng của BDS bao gốm 2 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là từ phía công ty, việc gắn giá trị hệ sinh thái BDS với giá trị các bất động sản sẽ tạo ra sự khác biệt với các token khác trên thị trường, đồng thời khiến cộng đồng tin tưởng và an tâm nắm giữ bởi giá trị được xác thực của bất động sản. Bên cạnh đó, giá trị các bất động sản sẽ được chia nhỏ khiến việc tiếp cận và sở hữu chúng trở nên dễ dàng hơn đối với cộng đồng. Hệ sinh thái BDS cũng đã được xây dựng trên nền tảng Defi và Blockchain nhằm đảm bảo tính phi tập trung, minh bạch và đáng tin cậy hơn. Các chính sách thưởng khi cộng đồng nắm giữ token và tạo nên giá trị thanh khoản thông qua các chương trình  pool, farm, stake…với mức lợi nhuận hấp dẫn đã được đưa vào áp dụng. Các chương trình airdrop và tiếp cận, cung cấp thông tin cho cộng đồng thông qua các mạng xã hội như facebook, telegram và các công cụ như zoom…được tiến hành thường xuyên. Việc niêm yết trên các sản giao dịch lớn như Binance, CEX.io, Coinbase…đã được lên kế hoạch và đang tiến hành. Thông tin về BDS token cũng đã được niêm yết trên trang thông tin lớn Coinmarketcap. Các cải tiến về công nghệ hướng đến mục tiêu tạo ra nền tảng công nghệ dễ tiếp cận, thân thiện và đáng tin cậy với cộng đồng cũng thường xuyên được cập nhất. Tất cả những điều này sẽ tạo ra cơ hội mở rộng và tiếp cận với một cộng đồng lớn hơn trên phạm vi toàn cầu. Yếu tố thứ hai là từ phía cộng đồng, các chương trình hợp tác cùng thành viên để xây dựng cộng đồng đã được ban hành và tiếp tục cải tiến để tạo nên một đội ngũ đối tác chia sẽ thông tin, mở rộng cộng đồng một cách chủ động thường xuyên. Các thành viên cộng đồng tham gia chương trình hợp tác phát triển cộng đồng để phát triển và mở rộng cộng đồng user BDS sẽ nhận được những phần thưởng hấp dẫn và thỏa đáng với các cấp độ đóng góp của mình. Họ hoàn toàn chủ động trong việc phát triển cộng đồng và kiếm thêm thu nhập (không giới hạn) thông qua chương trình này.

>>Thanks for your question. Community always plays a key role and is extremely important in the success of projects, without the participation of a large enough community, that project will have difficulty and failure. The same goes for the real estate digitization project on the BDS decentralized platform. We are well aware of this, so community building and development is always the most important criterion of BDS. The construction and community development of BDS includes two factors. The first factor is that from the company’s side, attaching the value of the BDS ecosystem to the value of real estate will make a difference from other tokens on the market, and at the same time make the community trust and feel secure to hold it. held by the authenticated value of the property. Besides, the value of real estate will be broken down, making it easier for the community to access and own them. The BDS ecosystem has also been built on Defi and Blockchain platforms to ensure more decentralization, transparency and trustworthiness.

Bonus policies when the community holds tokens and creates liquidity value through programs such as pool, farm, stake, etc. with attractive profit levels, have been applied. Airdrop programs and outreach, providing information to the community through social networks such as facebook, telegram and tools such as zoom… are conducted regularly. Listing on major exchanges like Binance, CEX.io, Coinbase… has been planned and is underway. Information about the BDS token has also been listed on the major news site Coinmarketcap.

Technological innovations aimed at creating an accessible, user-friendly and reliable technology platform for the community are also regularly updated. All of these will create the opportunity to expand and reach a larger community on a global scale. The second factor is from the community side, the programs of cooperation with members to build the community have been issued and continuously improved to create a team of partners to share information, expand the community a lot. proactive way on a regular basis. Community members participating in the community development cooperation program to develop and expand the BDS user community will receive attractive and satisfactory rewards with their contribution levels. They are fully active in community development and earn extra income (unlimited) through this program.📩

Cẩm Tiên, [22.10.21 21:33]

CÂU HỎI: Việc số hóa các Bất động sản thực tế & có giá trị của chủ tịch Huy cùng Ban cố vấn Cty đã thể hiện sự đột phá, sáng tạo trong đầu tư BDS & đã có những thành công vượt bậc. Trong thời gian tới Cty sẽ tiếp tục thực hiện những dự án tiềm năng nào & những điều kiện như thế nào để nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư?

The digitization of real & valuable real estate by Chairman Huy and the Company’s Advisory Board has shown a breakthrough, creativity in real estate investment & has had great success. In the coming time, what potential projects will the company continue to implement & what are the conditions for investors to participate in investment?📩

Mr. Vo Phi Nhat Huy, [22.10.21 21:36]

Điểm khác biệt lớn nhất của nền tảng BDS INVEST đó là số hoá các dự án bất động sản. Là những dự án có tài sản là đất đai, nhà cửa bảo chứng giá trị. Chính vì điều đó nên những token của các dự án bất động sản như BTN và BLC giống như một phần chia nhỏ của các tài sản lớn. Do đó, BDS INVEST đã đưa ra những cơ chế rất đặc biệt cho các token này như chức năng GSWAP với tác dụng là bảo lãnh quy đổi và đốt bỏ token tăng sự khan hiếm cho những người nắm giữ.

>> The biggest difference of the BDS INVEST platform is the digitization of real estate projects. These are projects whose assets are land and houses as collateral. Because of that, the tokens of real estate projects like BTN and BLC are like a fraction of the big assets. Therefore, BDS INVEST has introduced very special mechanisms for these tokens such as the GSWAP function with the effect of guaranteeing redemption and burning tokens to increase the scarcity for holders.

Tuy nhiên thời gian vừa qua token BTN, BLC vẫn đang bị nhiều User lạm dụng tính năng GSWAP và xem nó như một token bình thường khác trên thị trường mà quên đi giá trị khác biệt rất lớn mà nó đang đại diện, đó chính là giá trị chia nhỏ của bất động sản.

However, the BTN and BLC tokens are still being abused by many users with the GSWAP feature and considers it as another normal token on the market, forgetting the huge difference it represents. divisible value of real estate recently .📩

Cụ thể ở token BTN, khi bạn nắm giữ số lượng với tỷ lệ chiếm 1/9 so với tổng token đang còn lại ( Số liệu cập nhật liên tục ở GSWAP) thì bạn hoàn toàn có thể đổi được 1 bất động sản là một căn nhà có sổ đỏ đầy đủ trong 9 căn nhà ở Tây Ninh. Thực tế là hiện tại tổng cung BTN còn 1,5 triệu. Như vậy với tầm 1/9 giá trị là 170.000 BTN bạn hoàn toàn đổi được một căn nhà trong dãy nhà này. Và giá BTN trên thị trường cũng đang rẻ, tầm 0,4 USDT. Vậy nếu bạn gom được đủ số lượng trên với giá rẻ thì chính là bạn đang mua một bất động sản với giá cực kỳ rẻ thông qua hình thức token hoá này

Hình ảnh thiết kế của những căn nhà ở Tây Ninh, các căn nhà này cũng đang gần xong. Dự kiến 01/12/2021 sẽ bàn giao cho các
User đang nắm giữ BTN

Specifically in the BTN token, when you hold an amount with a ratio of 1/9 compared to the total remaining tokens (Continuously updated data at GSWAP), you can completely exchange 1 real estate for a The house has a full red book in 9 houses in Tay Ninh. The fact that  total supply of BTN is currently 1.5 million. So with about 1/9 of the value of 170,000 BTN you can completely change a house in this block. And the price of BTN in the market is also cheap, about 0.4 USDT. So if you collect enough of the above at a cheap price, you are buying a real estate at an extremely cheap price through this form of tokenization.

Đây cũng là tiến độ thi công thực tế hiện tại của khu nhà này

There are designed images of houses in Tay Ninh province. These houses are also nearing completion. It is expected that December 1, 2021 will be handed over to users holding BTN📩

Bên cạnh đó, dự án BLC lại là một dự án rất đặc biệt. Bởi token BLC là một phần chia nhỏ của khu khách sạn và văn phòng của Big Group tại TP. Lào Cai. Chúng ta có thể hình dung token BLC giống như đại diện của một cổ phần của toà nhà này. Toà nhà BIG LÀO CAI đã có kế hoạch sát nhập tài sản vào Tập đoàn Big group để niêm yết lên sàn chứng khoán trong thời gian tới. Đó là lý do các token BLC trong tương lai cũng sẽ có cơ chế hoán đổi thành các cổ phiếu của Big group trên sàn chứng khoán cho các nhà đầu tư

Hiện tại toà nhà Big Lao Cai cũng đang trong quá trình gần hoàn thiện mọi thứ rồi

Besides, the BLC is a very special project. Because the BLC token is a small part of Big Group’s hotel and office area in  Lao Cai City. We can imagine the BLC token as the representation of a share of this building. BIG LAO CAI building has a plan to merge assets into Big group to list on the stock exchange in the near future. That’s why BLC tokens in the future will also have a mechanism to swap into Big group shares on the stock exchange for investors.

Currently, Big Lao Cai building is also in the process of finishing everything📩

Như vậy rõ ràng 2 token BTN, BLC đều rất đặc biệt với các khối tài sản đứng đằng sau mà nó là một phần chia nhỏ đại diện. Nó không đơn thuần là một token bình thường như các token khác trên thị trường. Và các dự án sắp tới mà BDS INVEST triển khai cũng vậy, đằng sau mỗi token đại diện cho bất động sản sẽ có một giá trị rất đặc biệt mà các nhà đầu tư khi nắm giữ cần phải tìm hiểu để trân trọng các token này. Tránh việc chúng ta bán rẻ nó hoặc gswap đốt bỏ tuỳ tiện vì một ít lợi nhuận nhỏ, sau này chúng ta lại ân hận vì đã đánh mất những tài sản có giá trị lớn

Những token đại diện cho tài sản nó phải khác những token của các dự án không đại diện cho cái gì. Đúng không các bạn ? Đó chính là sự khác biệt lớn mà những sản phẩm số hoá trên nền tảng BDS INVEST muốn đem đến cho các thành viên của cộng đồng BDS

Thus, it is clear that both  BTN and BLC tokens are very special with the blocks of assets behind which it is a representative fraction. It is not just an ordinary token like other tokens on the market. And so are the upcoming projects that BDS INVEST deploys, behind each token representing real estate there will be a very special value that investors need to learn to appreciate these tokens. . Avoid us selling it cheap or Gswap burning it arbitrarily for a small profit, later we regret for losing valuable assets.

The tokens that represent the asset must be different from the tokens of the projects that represent nothing. Right guys? That is the big difference that BDS-based digital products INVEST want to bring to members of the BDS community.📩

Cẩm Tiên, [22.10.21 21:52]

Xin cám ơn phần trả lời của ông Võ Phi Nhật Huy – Cố Vấn Đầu Tư của BDS, Xin mời phần trả lời của Cố Vấn Pháp Lý – mr Lý Ngọc Sơn sẽ chọn câu hỏi và trả lời

Thank you for the answer of Mr. Vo Phi Nhat Huy – Investment Advisor of BDS, Please answer the answer of Legal Advisor – Mr. Ly Ngoc Son will choose the question and answer @ Ly📩

Mr. Ly Ngoc son, [22.10.21 21:56]

Hiện tại không có câu hỏi nào trực tiếp liên quan đến vấn đề pháp lý nên các chuyên gia khác trả lời nhé

Currently, there are no questions directly related to legal issues, so other experts can answer instead of Mr Ly Ngoc Son📩

Cẩm Tiên, [22.10.21 21:58]

Xin cám ơn Cố Vấn Pháp Lý – ông Lý Ngọc Sơn, sau đây xin mời ông Lương Hoàng Hưng – Cố vấn truyền thông  sẽ chọn câu hỏi và trả lời

>>Thank you Legal Advisor – Mr. Ly Ngoc Son, hereby invite Mr. Luong Hoang Hung – Media Advisor will choose the question and answer

Mr. Lý Hoàng Hưng , [22.10.21 21:58]

Về tiềm năng phát triển của token gắn với Bất động sản là rất lớn, thời gian này chỉ mới ở giai đoạn đầu.

>>Regarding the development potential of tokens associated with real estate is very large, this time is only in the early stages.📩

Tôi tin rằng trong thời gian tới, sức hút trong lĩnh vực BĐS 4.0 vô cùng hấp dẫn

Đây là thời điểm cơ hội của kinh tế số, bất động sản 4.0 danh cho các nhà đầu tư thông minh

I  believe that in the next time, the attraction of the real estate industry 4.0 market is extremely interested

Chúc các nhà đầu tư gặt hái nhiều thành công

This is the opportunity of digital economy and real estate 4.0 for smart investors. Wish the investors have a lot of success📩

Cẩm Tiên, [22.10.21 22:04]

Rất vui được chia sẻ thông tin chi tiết từ ban cố vấn BDS Invest trong buổi AMA tối hôm nay

Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho cộng đồng BDS Invest và chúc cho tất cả những gì tốt nhất cho BDS Invest. Chúng tôi thực sự đánh giá cao sự quan tâm của cộng đồng lớn của chúng ta.

>>We are very happy to share details from the BDS Invest advisory board during the AMA tonight

Thank you for your time in the BDS Invest community and wish you all the best for BDS Invest. We really appreciate the concern of our large community.📩

Và đối với những người có câu hỏi không được chọn trong phân đoạn này, bạn đừng lo lắng vì Khách mời của chúng tôi rất muốn trả lời chúng sau chương trình AMA trong các kênh xã hội của BDS Invest: 

For those whose questions weren’t picked up in this segment, don’t worry as our Guest was keen to answer them after the AMA in BDS Invest’s social channels:

– Defi : https://bsc.bigbds.io

–  Website: https://bigbds.io/

–  Blog: https://blog.bigbds.io/

– Giúp đỡ (help): https://help.bigbds.io/hc/vi

– Zalo (OFFICIAL BDS COMMUNITY): https://zalo.me/g/nhjljf696

– Telegram (Cộng đồng BDS Tiếng Việt- Vietnamese CM): https://t.me/bigbds

– Telegram (Tiếng Anh Cộng đồng BDS-ENGLISH CM): https://t.me/bigbdsglobal

– Twitter: https://twitter.com/bdsholdingllc

bigbds.io (https://bigbds.io/)

III/ CHƯƠNG TRÌNH AIRDROP TOKEN BDS CHO 500 USER ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN BDS INVEST SỚM NHẤT

Airdrop chương trình AMA vào sáng mai. Xin cảm ơn Ban cố vấn BDS Invest và tất cả mọi người đã tham dự chương trình AMA tối ngày hôm nay, hẹn gặp tất cả anh chị trong các chương trình AMA tiếp theo với nhiều nội dung hấp dẫn.

Airdrop  of the AMA program we will send on tomorrow morning. Thank you to the BDS Invest Advisory Board and everyone who attended the AMA tonight, see you all in the next AMA programs with many interesting content.📩

…………………………………………………………..

Trả lời