Ra mắt Pool Farm: stake LP tokens của cặp BDS – KAI nhận thưởng lên đến 1000 LTD mỗi ngày trên LiveTrade DApp

Nhằm mở rộng cơ hội sinh lời cho người dùng nắm giữ BDS Token, BDS Holding LLC đã phối hợp với đội ngũ Livetrade chính thức mở Pool Farm stake LP tokens của cặp BDS – KAI để nhận LTD thông qua LiveTrade DApp trên KardiaChain Wallet.

Theo đó, người dùng có thể stake (nạp) cặp BDS – KAI để nhận thưởng mỗi ngày, tỷ lệ thưởng lên đến 1000 LTD mỗi ngày tương đương APR lên đến 2.500%/năm. Phần thưởng sẽ bắt đầu được trả vào ngày 25/07/2021.

Thông tin Pool

Stake (nạp) LP tokens của cặp BDS – KAI Earn (nhận) LTD

Cách tham gia:

1/ Mua và chuyển BDS từ VNDC Wallet qua ví KAI Wallet
– Cách chuyển BDS từ VNDC qua BDS Invest: https://youtu.be/8ri45terP30
– Cách đăng nhập (Import) ví BDS Invest vào ví Kardiachain: https://youtu.be/KlC4VR85FXY


2/ Trên KaiDex Swap 50% BDS lấy KAI & Cấp Thanh Khoản BDS – KAI: Hướng dẫn Swap Kai và nạp Liquidity trên Kaidex: https://youtu.be/ZZ8BfndUBlw

3/ Nạp Farm BDS – KAI ra LTD:
Hướng dẫn Farming BDS – Kai trên Dapp LiveTrade: https://youtu.be/4eaws12EUss


4/ Rút LTD ra KAI -> KAI đổi thành BDS -> Nạp vào VNDC bán BDS và rút tiền về ngân hàng (nếu cần).

Trả lời