THÔNG BÁO CƠ CHẾ CHUYỂN ĐỔI BDS TOKEN SANG BTG TOKEN

Nhằm hỗ trợ cộng đồng BDS tiếp cận nền tảng đầu tư bất động sản mới BTG. Đội ngũ phát…