THÔNG BÁO: MỞ KÊNH HELPDESK HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ BDS

Hệ thống Helpdesk (Trung tâm hỗ trợ BDS) cung cấp các thông tin cơ bản, hướng dẫn về BDS kèm câu trả lời nhằm giải đáp các thắc mắc của Nhà đầu tư đang nắm giữ hoặc chưa biết gì về BDS.

Nhà đầu tư có thể truy cập để xem thông tin về BDS và gửi các thắc mắc, yêu cầu về cho đội ngũ BDS thông qua hệ thống này.

Truy cập Helpdesk tại: https://help.bigbds.io/hc/vi

Mong nhận được sự phản hồi và góp ý từ cộng đồng các Nhà đầu tư.

Trả lời