CÁCH CHUYỂN BDS TỪ ONUS (VNDC) VỀ BSC TRÊN APP BDS INVEST

Để chuyển BDS từ ONUS (VNDC) Về BSC (Blockchain) trên app BDS INVEST, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào app BDS INVEST -> chọn mục BSC -> chọn địa chỉ ví phía trên góc phải -> nhấn copy.

Bước 2: Vào ứng dụng ONUS của bạn/ Chọn vào Token BDS sau đó ấn gửi/ nhấn BEP20/ nhấn chọn số lượng cần chuyển/ nhấn tiếp tục.

Bước 3: Dán địa chỉ ví BDS vào mục nhận địa chỉ ví trên ONUS/ Xác nhận

Màn hình giao dịch sẽ xuất hiện/ chọn gửi

Bước 4 : Thực hiện xác thực qua Smart OTP/ SMS hoặc Email.

Chuyển BDS từ VNDC về BSC thành công

Trả lời