THÔNG BÁO: Đóng tính năng nạp Farming 90 ngày và Pool Lào Cai từ 8h ngày 15/08/2021

Để chuẩn bị cho việc triển khai các tính năng mới như: Reward, P2P, Guarantee Swap và đặc biệt là ITO, đội ngũ BDS quyết định sẽ đóng tính năng nạp vào các Pool Farming 90 ngày (BDS-BDS, BDS-KAI và BDS-VNDC) và Pool Lào Cai bắt đầu từ 08:00 sáng ngày 15/08/2021 trên app BDS Invest. 

Lưu ý: 
1. Người dùng đã nạp Farming và Pool Lào Cai trước đó vẫn được duy trì quyền lợi và rút thưởng bình thường.
2. Nếu muốn tham gia các Farm của BDS, người dùng có thể lên Dapps của BDS trên KardiaChain.

Xem thêm các tính năng mới sắp ra mắt trên app BDS Invest: 

Những thay đổi này nhằm đem lại trải nghiệm tuyệt vời hơn cho nhà đầu tư.
Đội ngũ BDS,
Trân trọng.

Leave a Reply