THÔNG BÁO: Kết quả IFO đợt 1 BTN Token và ra mắt Farm BDS-BTN với APR hấp dẫn

Chương trình IFO BTN Token đợt 1 đã diễn ra vào ngày 10/09, xin chúc mừng tất cả Nhà đầu tư đã nạp cặp LP BDS-USDT và mua thành công BTN Token.  

 1. KẾT QUẢ TRONG VÒNG 3 TIẾNG MỞ BÁN: Từ 21h đến 24h ngày 10/09 đã đạt kết quả rất tuyệt vời các Pool đều vượt mốc 100% user đặt chỗ tham gia  cùng xem lại kết quả: 
 • Pool Basic Sale : 
  -Giá trị huy động : 30.000 USDT
  – Tổng số lượng đặt chỗ: 25,997.24801 USDT ( chiếm 110.25%)
 • Pool Unlimited Sale:
  – Giá trị huy động: 120.000 USDT
  – Tổng số lượng đặt chỗ: 163,499.91657 USDT ( chiếm 173.45 % )
 1. KẾ HOẠCH TIẾP THEO: 
 • Ngày 10/09 BTN IFO với mốc 0.5-0.6 USDT bằng cặp LP BDS-USDT
 • Ngày 11/09: BTN đạt mốc 0.75 USDT
 • Đã mở Farm BDS-BTN nhận với APR 565%
 • Đã mở Vault nạp BTN nhận BDS 33%
 • Ngày 12/09 ra mắt tính năng GSWAP đổi BTN qua BDS neo giá tối thiểu 0.6 USDT
 • Ngày 01/10 ra mắt tính năng GSWAP đổi BTN qua BDS neo giá tối thiểu 01 USDT

BDS Holding LLC đã tiến hành trả đầy đủ BTN Token cho nhà đầu tư mua BTN Token thông qua IFO trên BEP20 cũng như BTN Private Sale cho các nhà đầu tư Pool Tây Ninh, đối tác Broker.
Chúc mừng tất cả Nhà đầu tư đã sở hữu token BTN
Nhà đầu tư nào chưa sở hữu được token BTN có thể mang BDS vào ngay mục SWAP tại: http://bsc.bigbds.io/swap để đổi BDS qua BTN cùng trải nghiệm Token Bất động sản được bảo chứng giá trị tiên phong

Thông tin liên hệ BDS:

Đội ngũ BDS,
Trân trọng.

Trả lời